W DZIAŁDOWIE POWSTANIE ZALEW O POWIERZCHNI 3,5 HEKTARA!

W DZIAŁDOWIE POWSTANIE ZALEW O POWIERZCHNI 3,5 HEKTARA!

W Działdowie ruszyła już budowa zalewu. Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia prac ziemnych. Oczyszczany jest teren między Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską, na którym ma powstać zbiornik wodny o powierzchni 3,5 hektara.

Zakończenie budowy zbiornika wodnego planowane jest na początku 2023roku.  Oprócz funkcji retencyjnych zalew ma pełnić też  rolę rekreacyjną. Planowane jest utworzenie kąpieliska dla mieszkańców.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: