W DZIAŁDOWIE ZOSTAŁA TRAFIONA SZÓSTKA W TOTOLOTKA!

W DZIAŁDOWIE ZOSTAŁA TRAFIONA SZÓSTKA W TOTOLOTKA!

O wielkim szczęściu może mówić gracz, który zagrał w kolekturze Lotto, Trafił on bowiem „szóstkę”.
We wtorkowym losowaniu padły trzy „szóstki”: jedna w Lotto w Działdowie (woj. warmińsko-mazurskie) o wartości 7 427 837,90 zł oraz dwie w Lotto Plus w Radomiu i Tarnowskich Górach, każda w wysokości 1 000 000 zł. Szczęśliwy zakład Lotto został zawarty w punkcie LOTTO przy ul. Karłowicza paw. 3 w Działdowie. Dodajmy, że dzięki grze systemem „8” gracz wygrał dodatkowe 57 664,50 zł. To druga „szóstka” odnotowana w tym mieście (poprzednia o wartości 2 923 229,40 zł padła 13 września 2003 roku). Oto wylosowane 30 czerwca liczby w Lotto: 3, 13, 19, 35, 40, 43.
Źródło/gazetalubuska.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: