Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

W GMINIE STUPSK POWSTAŁO NOWE BOISKO

W Gminie Stupsk jeszcze w ubiegłym roku zakończona została budowa boiska w miejscowości Dąbek za prawie 350 tyś i trwa modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Żmijewo-Gaje. Koszt prac przy tej inwestycji to prawie 104 tyś zł.

Boisko o wymiarach 26 m x 44 m zlokalizowane jest na działce nr ew. 537 w miejscowości Dąbek, posiada nawierzchnię poliuretanową, obiekt jest ogrodzony, co zwiększa bezpieczeństwo szczególnie najmłodszych użytkowników. Ma charakter ogólnodostępnego obiektu sportowo-rekreacyjnego.

Całkowity koszt brutto jego wykonania wyniósł 347 535,75 zł.

Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 w kwocie 100 000,00 zł. Gmina przeznaczyła również na ten cel 150 000,00 zł z ogólnie pozyskanej w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotacji w kwocie 500 000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 97 535,75 zł pokryta została z budżetu Gminy Stupsk, w tym kwota 24 327,46 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Dąbek.

Natomiast modernizowana świetlica w miejscowości Żmijewo-Gaje, zlokalizowana jest na terenie działki nr ew. 69/2. W ramach prac, do tej pory wymieniono zniszczone pokrycie dachowe dokonano również jego wzmocnienia.

Całkowity koszt brutto modernizacji wynosi 103 929,59 zł.

Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Aktywizacji Sołectw w kwocie 10 000,00 zł oraz przeznaczyła na ten cel 82 778,64 zł z ogólnie pozyskanej w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotacji w kwocie 500 000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 11 150,95 zł pokryta została z budżetu Gminy Stupsk, w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Żmijewo-Gaje.

 

 

 

Źródło i foto: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: