Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

W GMINIE STUPSK ZAKOŃCZONO TRZY INWESTYCJE

W Gminie Stupsk dobiegły końca trzy nowe inwestycje dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Łączna wartość zrealizowanych zadań to nieco ponad 76 tys zł

Zakończona została m.in. inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców Konopek tj. oświetlenie boiska sportowego, które dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo i atrakcyjność obiektu oraz pozwoli na nieograniczony dostęp do aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. W ramach inwestycji boisko zostało oświetlone 6 lampami solarnymi o mocy 50 WATT. Całkowity koszt inwestycji:  31 500 zł z  czego 10 000 zł dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, a  21 000 zł z Funduszu Sołeckiego.

W ramach środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw oraz środków własnych gminy ogrodzony i oświetlony został plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Woli Kolonii. Całkowity koszt inwestycji: 24 700 zł z  czego 10 000 zł dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, a  14 700 zł z Funduszu Sołeckiego.

Wykonany też został nowy sufit w świetlicy OSP w Stupsku. Wykonano 159,30 m2 podwieszanego sufitu z kasetonów wraz z oświetleniem kasetonowym. Całkowity koszt inwestycji: 20 000 zł z  czego 10 000 zł dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, a  10 000 zł ze środków własnych.

Łączna wartość zrealizowanych inwestycji to 76 200 zł.

 

Źródło i foto: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: