W GMINIE WIŚNIEWO PUBLICZNY INTERNET DLA KAŻDEGO

W GMINIE WIŚNIEWO PUBLICZNY INTERNET DLA KAŻDEGO

 

Urząd gminy Wiśniewo postarał się o dostęp do Internetu dla mieszkańców swojej  gminy.

Do  interakcji z użytkownikami sieć Publiczny Internet dla każdego z identyfikatorem SSID „Publiczny Internet dla każdego” wykorzystuje portal autoryzacji https://eu-w1-guest.cloud.cambiumnetworks.com/4f3b58beeeaafac3df727419aba305ee/WiFi4PL/index.html
Lista punktów dostępowych w Gminie Wiśniewo
Szkoła Podstawowa w Bogurzynie – wewnętrzny
Szkoła Podstawowa w Bogurzynie- zewnętrzny
Szkoła Podstawowa w Głużku- wewnętrzny
Szkoła Podstawowa w Głużku- zewnętrzny
Szkoła Podstawowa w Starych Kosinach – wewnętrzny
Szkoła Podstawowa w Starych Kosinach- zewnętrzny
Szkoła Podstawowa w Wiśniewie -wewnętrzny x2
Szkoła Podstawowa w Wiśniewie- zewnętrzny
Świetlica w Kowalewie – zewnętrzny
Świetlica w Kowalewie – wewnętrzny
Świetlica w Starej Otoczni- zewnętrzny
Świetlica w Starej Otoczni- wewnętrzny
Urząd Gminy w Wiśniewie – zewnętrzny
Urząd Gminy w Wiśniewie- wewnętrzny

 

Źródło/ UG Wiśniewo

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: