Czy 10- latek który właśnie przeszedł ma tryb nauki zdalnej może zostać sam w domu?  Według prawa (artykuł 106 Kodeksu Wykroczeń) dzieci do lat 7 nie mogą pozostawać bez opieki w sytuacji, gdy może dojść do zagrożenia jego zdrowia (np. pożaru).

Psychologowie uważają, że nie powinno się zostawiać dziecka samego do ukończenia 10. roku życia. Wszystko jednak zależy od konkretnego dziecka, jego samodzielności, wrażliwości i dojrzałości.  Problem, jest wtedy, gdy dziecko nie ma alternatywy: musi zostać samo w domu, ponieważ – tak jak jest na przykład obecnie – ma zdalne nauczanie, a tymczasem jego rodzice muszą iść do pracy.

Wyjściem jest rozmowa z dzieckiem i zachęcenie go do samodzielności – w końcu lekcje mają odbywać się obecnie zgodnie z planem obowiązującym w czasie nauki stacjonarnej, do tego na komunikatorach, które pozwalają na kontakt nie tylko między dzieckiem a nauczycielem, ale również pomiędzy samymi dziećmi.

Taka sytuacja sprawi, że 10-latek nie będzie czuł się taki samotny, poza tym nie będzie miał czasu na rozmyślanie o tym, że nie ma obok rodziców, bo będzie musiał zająć się nauką. Jeśli mimo to dziecko nie chce zostawać samo w domu, rodzicom pozostaje albo zatrudnienie dziadków czy wzięcie zasiłku na dziecko.

Nawet, gdy dziecko jest już na tyle duże, że może pozostać bez opieki, nie zostawiaj go samego w domu bez przygotowania. Popracuj z dzieckiem i przećwicz z nim zostawanie samemu w domu, na początku na bardzo krótko. Naucz dziecko aby:

  • wiedziało, że nie można nikomu otwierać drzwi.
  • umiało posługiwać się telefonem, by móc zadzwonić w każdej chwili do rodziców czy na policję i musi znać numery alarmowe.
  • wiedziało, że nie może wchodzić na parapet, otwierać okien, korzystać z kuchenki czy stwarzać innych niebezpiecznych sytuacji.

Wychodząc, ustal z dzieckiem, kiedy dokładnie wrócisz i gdzie idziesz. Zadbaj o to, dziecko czuło się bezpiecznie i by miało co robić podczas twojej nieobecności – nuda i strach sprawiają, że do głowy przychodzą „głupie pomysły”. Nie zostawiaj jednak dziecka samego, gdy nie ma takiej konieczności. Warto pomyśleć o jakiejś opiece, w ostateczności poprosić sąsiadkę, by zajrzała do dziecka.

Dziecka do lat 7 nie można pozostawiać samego również na podwórku (także ogrodzonym), nie może ono także samo się przemieszczać (np. do szkoły). A jeśli dziecko ma iść przez tereny niezamieszkałe, to również po ukończeniu 7. roku życia powinien mu towarzyszyć dorosły lub grupa dzieci. Dziecka nie można zostawić także w samochodzie lub w wózku, np. pod sklepem.

Mandat za pozostawienie dziecka bez opieki. Zgodnie z art. 106 Kodeksu wykroczeń kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniło rozporządzenie w sprawie wykroczeń, co oznacza, że obecnie strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego rodzicowi lub opiekunowi, który ma obowiązek opieki lub nadzoru nad dzieckiem do lat 7 (albo inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem w okolicznościach niebezpiecznych dla jej zdrowia), nawet w sytuacji, gdy nie doszło do bezpośredniego zagrożenia.

 

Źródło/www.mjakmama24.pl