Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

W KONOPKACH TOR PRZESZKÓD OCR

Gmina Stupsk zrealizowała operację pn. „Budowa aktywnej strefy wypoczynkowej w miejscowości Konopki”. Wartość inwestycji to ponad 73 tyś zł.

W ramach zadania wykonano sprawnościowy tor przeszkód OCR, zamontowano głośnik solarny, hamak, ławkę, leżak, edukacyjny kosz na śmieci, gablotę reklamową i lampę solarną.

Cel operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej obszaru LGD poprzez utworzenie aktywnej strefy wypoczynkowej w miejscowości Konopki.

Wartość inwestycji: 73 380,23 zł.

Dofinansowanie: 31 815,00 zł.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Źródło: UG Stupsk

Foto: Queven z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: