Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

W LIPOWCU ZAKOŃCZYLI 3 INWESTYCJE

Gmina Lipowiec Kościelny zakończyła realizację kolejnych trzech inwestycji finansowanych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji sołectw 2020r. Koszt całkowity zadań to około 84 tyś zł

Pierwsza z inwestycji to projekt pod nazwa „Zagospodarowanie placu integracji w miejscowości Rumoka” polegał na zakupie i zamontowaniu pomostu na istniejącym stawie, oraz zakupie ławek oraz koszy na śmieci. Koszt całkowity zadania to ok. 20 tys. zł. a wielkość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego to 10 tys. zł.

Projekt pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Turza Mała” polegał zaś na wymianie instalacji hydraulicznej, wymianie glazury, naprawie i malowaniu elewacji  oraz malowaniu wewnątrz budynku, wykonanie wentylacji. W ramach zadania wyrównano  działkę  wokół świetlicy oraz wykonano ogrodzenie betonowe i z paneli metalowych. Koszt całkowity zadania to ok. 40 tys. zł. a wielkość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego to 10 tys. zł.

Ostatnie zadanie to modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady. Tu wymienione zostały drzwi wejściowe oraz wykonano gipsowanie i malowanie ścian wewnątrz świetlicy. Koszt całkowity zadania to ok. 24 tys. zł. a wielkość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego to 10 tys. zł.

Wszystkie projekty mają za zadanie zaktywizować społeczność sołectw do działania i poprawić jakość życia na wsi.

 

Źródło: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: