Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

W MARCU RUSZA REWITALIZACJA ZALEWU!


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

W  w Radiu 7 kierownik Nadzoru Wodnego w Mławie Zbigniew Kalman poinformował, że przetarg na wykonanie rewitalizacji inwestycji ogłosiły Wody Polskie. Wpłynęło 9 ofert, których ceny wahają się od 14,5 mln do 24,5 mln zł. Trwa ich analiza i wykonawca zostanie prawdopodobnie wybrany do końca lutego. Zadanie będzie podzielona na dwa etapy. Zakres prac zakłada opróżnienie zbiornika, jego odmulenie, naprawę zapory i pozostałej infrastruktury.

Na realizację prac wykonawca będzie miał blisko dwa lata. Na tak długi termin wpływ mają kwestie technologiczne oraz środowiskowe: ochrona żyjących w zalewie zwierząt i roślin. Oprócz prac przy zaporze w planach jest odmulenie całego zbiornika.

Zalew Ruda powstał w latach 70. Zajmuje ponad 30 hektarów. Leży na terenie dwóch gmin: Lipowca Kościelnego i Iłowa-Osady, a co za tym idzie w dwóch powiatach: mławskim i działdowskim, i w dwóch województwach: mazowieckim i warmińsko-mazurskim.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: