Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

W miejscowości Wieczfnia Kolonia zakończyła się przebudowa drogi

W miejscowości Wieczfnia Kolonia zakończyła się przebudowa drogi gminnej o długości 720 m. Wartość zadania to ponad 260 tyś zł.

W ramach prac położono nową, asfaltową nawierzchnię. Dla wzmocnienia nawierzchni drogi, która jest szczególnie mocno eksploatowana w okresie zbioru płodów rolnych, ułożona została geosiatka.  Jej zastosowanie m.in. zapobiega powstawaniu spękań i kolein. Wzmocnione zostały kruszywem naturalnym pobocza, wykonano ścianki przepustów pod zjazdami oraz odtworzono rowy.

Na przebudowę zniszczonego blisko 30 – letnią eksploatacją oraz budową kanalizacji sanitarnej  odcinka drogi, władze Gminy Wieczfnia Kościelna otrzymały prawie 120.000 tysięcy złotych dotacji  ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego. Całkowity koszt zadania wyniósł 263.367,16 zł.

Źródło i foto/ UG Wieczfnia Kościelna

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: