W Mławie jeszcze nie będzie zawodów ani wydarzeń sportowych?

W Mławie jeszcze nie będzie zawodów ani wydarzeń sportowych?

Wraz z IV etapem odmrażania sportu można organizować zawody sportowe zarówno w terenie otwartym  jak i na obiektach sportowych. Dozwolone są również imprezy biegowe lub kolarskie w terenie otwartym. Wszystko zaczyna wracać do normalności. Co ważne piłkarze mają możliwość rozgrywania sparingów. W Mławie popularną imprezą organizowaną co roku w tym czasie jest „DAN-BUD” Amatorska  Liga  Orlika. Czy w tym roku się odbędzie? Teoretycznie jest to już możliwe po ogłoszeniu przez rząd IV etapu odmrażania sportu. Oczywiście z zachowaniem wszystkich obowiązujących restrykcji,  zasad bezpieczeństwa i bez publiczności. Kontaktowaliśmy się w tej sprawie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mławie. MOSiR informuje, że na tę chwilę nie są planowane żadne imprezy ani zawody sportowe. Zatem musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość i trochę poczekać.

 

Foto: siemiano

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: