W MŁAWIE NAJBARDZIEJ STABILNIE? SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POBLISKICH POWIATACH

W MŁAWIE NAJBARDZIEJ STABILNIE? SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POBLISKICH POWIATACH

W powiecie mławskim sytuacja związana z koronawirusem jest stabilna. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim wynosi 30, ale 21 z tych osób już wyzdrowiało. Tylko jedna przebywa w szpitalu. Natomiast 357 objętych jest kwarantanną domową.

Najgorzej wygląda sytuacja w powiecie żuromińskim, który znalazł się w żółtej strefie. Co to oznacza?

W powiecie żuromińskim wejdą w życie m.in. obostrzenia dotyczące działalności restauracji – konieczne będzie zachowanie większego dystansu. Oznacza to także mniejszą liczbę gości – na jedną osobę muszą przypadać 4 metry kwadratowe (a nie jak do tej pory – 2,5 m2).

Limity dotyczą także organizacji wesel i uroczystości rodzinnych. Liczba ich uczestników została ograniczona do 100 osób.

Obostrzenia dotyczą także działalności siłowni, klubów i centrów fitness – może tam znajdować się nie więcej niż jedna osoba na 7 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m (z wyłączeniem obsługi).

Widownie, w tym kinowe, będą mogły być wypełnione tylko w 25 procentach, a w wydarzeniach kulturalnych może uczestniczyć do 100 osób.

Nie zmieniają się zasady funkcjonowania hoteli, aquaparków i basenów. W wesołych miasteczkach, parkach rozrywki czy rekreacyjnych jedna osoba powinna przypadać na 10 m2.

Transport publiczny, handel oraz np. salony fryzjerskie, mogą nadal funkcjonować bez zmian.

W powiecie żuromińskim liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim wynosi 58. Pięć osób jest hospitalizowanych a jedna nie żyje. Tylko cztery wyzdrowiały.

Dużo przypadków koronawirusa odnotowano również w powiecie działdowskim 61. Sześć osób jest hospitalizowanych a jedna zmarła. Dobra wiadomość to 16 ozdrowieńców.

Bardzo mała liczba zachorowań jest w powiecie ciechanowskim, tylko 16. W tym 10 osób już wyzdrowiało.

Podobnie jest w powiecie przasnyskim. Tylko 17 przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim. Ponadto 13 z nich już wyzdrowiało. W szpitalu przebywają 3 osoby.

Źródło: PSSE

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: