Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

W MŁAWIE POWSTANIE POKAZOWA ZAGRODA ŻUBRÓW!

Nadleśnictwo Dwukoły rozpoczęło działania w efekcie których żubry trafią do Krajewa.

31.08.2020r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie Projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nadleśnictwo Dwukoły znalazło się wśród 25 nadleśnictw, które uczestniczą w tym projekcie. W Nadleśnictwie Dwukoły, w Mławie w Krajewie powstanie Pokazowa Zagroda Żubrów. Żubry są polskim symbolem ochrony przyrody. Jednak mimo niewątpliwego sukcesu restytucji tego gatunku jest on ciągle uznawany za zagrożony ze względu na niewielką liczebność populacji. Konieczne są dalsze działania ochronne do których zalicza się także tworzenie hodowli zamkniętych. Taka właśnie hodowla w postaci zagrody edukacyjnej będzie prowadzona w Krajewie. Celem takiej hodowli jest podnoszenie poziomu wiedzy i akceptacji dla stad wolnościowych oraz utrzymanie żywotnej populacji w niewoli mogącej zasilić stada wolne. Hodowle zamknięte to ważna część populacji stanowiąca rezerwę genetyczną gatunku.

Szacunkowe koszty przedsięwzięcia to 4,5 mln zł.

Inwestycja będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” w kwocie – 1 914 300 zł, ze środków Funduszu Leśnego – 1 450 900 zł oraz pozostałych środków Lasów Państwowych – 1 134 800 zł.

autor filmu: Jaromir Skrzypecki, Przemysław Zaraziński, Paweł Kempka

Harmonogram realizacji zadań:

Rok 2020
– Dokumentacja projektowo kosztorysowa związana z kompleksową modernizacją infrastruktury na szkółce leśnej.
– Wybór wykonawcy inwestycji na szkółce leśnej.
– Wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę pokazowej   zagrody żubrów.
– Wybór wykonawcy na budowę budynku socjalno-administracyjnego.
Rok 2021
– Realizacja inwestycji związanej z modernizacją infrastruktury na szkółce leśnej.
– Budowa budynku socjalno-administracyjnego.
– Założenie pastwisk w zagrodzie żubrów.
– Wybór wykonawcy i rozpoczęcie budowy pokazowej zagrody żubrów.
Rok 2022

– Zakończenie budowy pokazowej zagrody żubrów
– Zakontraktowanie usług związanych z :
1. opieką i obsługą weterynaryjną,
2. obsługą stada,
3. dostawą karmy.
Rok 2023 – I kwartał
– Wsiedlenie pierwszych żubrów do zagrody.

 

 

Źródło i film: dwukoly.olsztyn.lasy.gov.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: