Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

W MŁAWIE RUSZYŁA NAPRAWA DRÓG PO ZIMIE


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Częste zamarzanie i rozmarzanie wody jest przyczyną destrukcji nawierzchni bitumicznych i powstawania wyrw w jezdniach. Po zimie sytuacja na jezdniach w Mławie  jest trudna. Na bieżąco UMM reaguje i wypełnia ubytki zimną masą. Jak informuje miasto, to działanie doraźne, ale podnosi bezpieczeństwo uczestników ruchu, co jest priorytetem.

Mławskie drogi na bieżąco patrolują straż miejska oraz pracownicy Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego, którzy na zlecenie miasta wykonują prace remontowe. W pierwszej kolejności naprawiane są miejsca, które zagrażają bezpieczeństwu użytkowników dróg. Na ulicach Mławy nieustannie pracują  ekipy, które zajmują się uzupełnianiem ubytków.

Na stan pozimowej nawierzchni jezdni wpływa m.in. natężenie ruchu, w efekcie którego powstają pęknięcia asfaltu, przez które woda wnika w warstwy masy bitumicznej. Częste zamarzanie i rozmarzanie opadów powoduje rozsadzanie nawierzchni.

Zimowe naprawy są doraźne i tymczasowe, wykonywane poprzez uzupełnienie ubytków tzw. masą na zimno. Po osuszeniu „dziura” jest oczyszczana z wykruszeń i  uzupełniana specjalną masę bitumiczną. Wiosną, gdy ruszy produkcja płynnego asfaltu, wyrwy będą uzupełniane laną na gorąco mieszanką bitumiczną.

Zgłoszenia dotyczące ubytków w jezdniach przyjmujemy w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Mława 23 654 64 33 wew. 503.

 

źródło i foto/UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: