Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

W MŁAWSKIEJ PARAFII DZIECI Z RODZIN POPIERAJĄCYCH RUCH PROABORCYJNY MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONE DO I KOMUNII

Podczas niedzielnego spotkania (31 stycznia) dzieci i ich rodzin, które mają przystąpić w tym roku do sakramentu I Komunii Św., ksiądz prowadzący miał oznajmić że, na portalu społecznościowy zauważył zdjęcia na których rodzice biorą udział w poparciu ruchu proaborcyjnego. Według jednego z księży parafii M.B Królowej Polski jest to sprzeczne z naszą wiarą, co przyczynia się do nie dopuszczania przyjęcia  sakramentów wiary.

Po spotkaniu rozpoczęła się internetowa dyskusja na Spotted Mława. Dyskusja była bardzo ożywiona a zdania podzielone.

Jednak decyzja o niedopuszczeniu niektórych dzieci do I komunii jeszcze nie zapadła,  o zaistniałej sytuacji ksiądz będzie rozmawiał z Biskupem Płockim.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: