W MŁAWSKIM MUZEUM MOŻNA OBEJRZEĆ TABLICĘ OD PREZYDENTA RP

W MŁAWSKIM MUZEUM MOŻNA OBEJRZEĆ TABLICĘ OD PREZYDENTA RP

W oknie Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie możemy oglądać tablicę upamiętniającą walki, jakie miały miejsce w Mławie i okolicach podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Burmistrzowi Sławomirowi Kowalewskiemu przekazał ją podczas uroczystości w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Przypomnijmy, że wydarzenie zorganizowano z okazji tegorocznych obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przekazał okolicznościowe tablice na ręce 68 przedstawicieli samorządów, na których terenie toczono przed stu laty walki i gdzie znajdują się miejsca związane ze zwycięską bitwą.

 

Źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: