W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ ZAKUPÓW NIE ZROBISZ

W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ ZAKUPÓW NIE ZROBISZ

Zbliżający się weekend będzie dość wyjątkowy a to sprawą zakazu handlu. Do tej pory obejmował on niedziele ale ze względu na święto 15 sierpnia, które przypada w sobotę zakupów tego dnia nie zrobisz. Te kwestie reguluje Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Przypominamy, że w tym roku jest tylko 7 niedziel w trakcie których zrobisz zakupy w niedzielę a 4 z nich są już za nami. Najbliższe dni nieobjęte zakazem handlu to 30 sierpnia, 13 i 20 grudnia.

Photo by Joshua Rawson-Harris

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: