W niedzielę kościół Świętej Trójcy rozbrzmi muzyką klasyczną!

W niedzielę kościół Świętej Trójcy rozbrzmi muzyką klasyczną!

Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej zaprasza na koncert z okazji 300. rocznicy śmierci ks. Wawrzyńca Stanisława Benika – autora Gorzkich Żali – w niedzielę 6 września 2020 r. o godz. 18:00 w kościele pw. Świętej Trójcy w Mławie.

Utwory Johanna Sebastiana Bacha, Franza Schuberta, Feliksa Mendelssohna, Marii Pokrzywińskiej i Carla Baermanna wykonają Krzysztof Grzybowski (klarnet) i Mateusz Rzewuski (organy). Koncert jest współfinansowany ze środków Miasta Mława.

źródło:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: