W okresie wakacyjnym większe zapotrzebowanie na krew

W okresie wakacyjnym większe zapotrzebowanie na krew

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zwróciło się do Burmistrza Miasta Mława z prośbą o współpracę w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej promującej honorowe krwiodawstwo “TWOJA KREW – MOJE ŻYCIE”, realizowanej w oparciu o program Ministra Zdrowia pn. “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych na lata 2015 – 2020”. – Sprawa krwi i promocja akcji zachęcającej mieszkańców Mławy do krwiodawstwa należy do priorytetów. Oddając krew, pomagamy, leczymy i ratujemy innych. Zachęcam osoby, które są zdrowe, chcą i mogą oddać swoją krew, aby przystępowały do tej akcji – proponuje burmistrz Sławomir Kowalewski.

Przypominamy, że w okresie wakacyjnym – od czerwca do sierpnia – krew jest potrzebna częściej i w większej ilości. Pomóżmy innym, chwyćmy czerwoną nitkę!

źródło:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: