Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

W pierwszą niedzielę lipca na estradzie w Parku Miejskim wystąpią artyści Teatru Muzycznego HALS.


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598
Usłyszymy znane polskie przeboje „Serduszko puka w rytmie cha-cha”, „Parasolki“, „Dwudziestolatki”, „Czarny Alibaba”, „Do zakochania jeden krok” czy „Niech żyje bal”.
Koncert „Piosenka jest dobra wszystko” będzie jednym z najmniej oczywistych. Obszerne fragmenty utworów zostaną ułożone w krótkie wiązanki, a zbitki słowne tekstów stworzą żartobliwy kontekst tych utworów, dostarczając widzowi wiele zabawnych skojarzeń.
Największe polskie przeboje przypominające lata 50., 60. i kolejne aż do lat 90. ubiegłego wieku zostaną wykonywane w nowych aranżacjach.
Wszystko to będzie przeplatane dowcipnym komentarzem tworzącym zamknięty muzyczny program estradowy z dużą domieszką satyry.
Wstęp wolny

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: