Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

W POBLISKICH LASACH WICHURY SPOWODOWAŁY WIELE SZKÓD

Wichury, które wystąpiły w ostatnich dniach stycznia bieżącego roku spowodowały znaczące szkody w drzewostanach nadleśnictwa, największe na terenie leśnictw Narzym oraz Strzegowo.

Wstępne szacunki mówią o 2 000 mᶟ powalonych i połamanych drzew.

Niezwłocznie po zakończeniu inwentaryzacji rozpocznie się proces usuwania powalonych drzew, który będzie trwał do końca zimy.

Chcemy aby nasze lasy były bezpieczne wraz z nastaniem wiosny. Uprzątnięcie szkód jest niezbędnym warunkiem zapobiegającym zagrożeniu pożarowemu lasów i ryzyku nadmiernego rozmnażania się szkodliwych dla lasu owadów. Zaistniała sytuacja stwarza również zagrożenie dla osób przebywających na terenach leśnych.

Dlatego apelujemy o wyrozumiałość i omijanie uszkodzonych powierzchni, jak również zwracanie uwagi na niebezpiecznie wiszące gałęzie drzew.

 

 

 

 

 

 

Źródło i foto: dwukoly.gov.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: