W POWIECIE DZIAŁDOWSKI ZMARŁ MĘŻCZYZNA ZAKAŻONY KORONAWIRUSEM

W POWIECIE DZIAŁDOWSKI ZMARŁ MĘŻCZYZNA ZAKAŻONY KORONAWIRUSEM

Złe informacje dobiegają z sąsiedniego powiatu. W dniu dzisiejszym (19 sierpnia) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 44-letniego mężczyzny zakażonego koronawirusem z powiatu działdowskiego. Miał on choroby współistniejące.

Koronawirus sytuacja epidemiologiczna powiat działdowski na dzień 19 sierpnia (środa).

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim  – 57. Jedna osoba zmarła.  130 osób  objętych kwarantanną domową, liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID -19 – 7.  Liczba ozdrowieńców – 8. Liczba osób w izolacji domowej z powodu zakażenia COVID -19 -41. Liczba osób aktualnie przebywających w izolatorium – 2.
Liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym -34.

 

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: