Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

W POWIECIE MŁAWSKIM 1 SIERPNIA USŁYSZYMY SYRENY ALARMOWE

Zbliża się  76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jedną z form oddania hołdu żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego, którzy walczyli o wyzwolenie stolicy  i przywrócenie niepodległego państwa oraz zamordowanym mieszkańcom stolicy będzie dźwięk syren alarmowych.

W dniu 1 sierpnia 2020 r.  o godz. 17:00  na terenie powiatu mławskiego zostaną uruchomione  syreny alarmowe sygnałem dźwiękowym ciągłym, emitowanym przez  minutę.

Uruchomienie syren będzie jednocześnie testem systemu powiadamiania i alarmowania ludności  o zagrożeniach na terenie powiatu.  Alarm ogłaszany jest w przypadku wystąpienia zagrożeń trzyminutowym sygnałem modulowanym. Odwoływany jest natomiast  przez trzyminutowy sygnał ciągły. Poniżej obowiązujące rodzaje alarmów  i komunikatów ostrzegawczych.

Sygnały alarmowe powszechnie obowiązujące na terytorium

    Rzeczypospolitej Polskiej 

                                                              Alarmy

Lp. Rodzaj alarmu Sposób ogłoszenia alarmów
Akustyczny system alarmowy Środki masowego przekazu Wizualny sygnał alarmowy
1 Ogłoszenie alarmu Sygnał akustyczny-modulowany dźwięk syreny w czasie trzech minut. Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

„Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) dla …”

Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometryczne.
2 Odwołanie alarmu Sygnał akustyczny- ciągły dźwięk syreny w czasie trzech minut Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:„Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) dla …” ——-

 

 

Komunikaty ostrzegawcze

Lp. Rodzaj komunikatu Sposób ogłoszenia komunikatu Sposób odwołania komunikatu
Akustyczny system alarmowy Środki masowego przekazu Akustyczny system alarmowy Sposób odwołania komunikatu
1 Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

„Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie … około godz. … może nastąpić skażenie (podać rodzaj skażenia) w kierunku (podać kierunek)”

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

„Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) dla …”

2 Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

„Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj zakażenie) dla … „

3 Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: „Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców … (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)” Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

„Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj klęski) dla … „

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Mławie

Foto: Thomas Breher z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: