Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

W POWIECIE MŁAWSKIM ZOSTAŁ PRZEKROCZONY POZIOM TRUJĄCEGO PYŁU?

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ w Warszawie informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na dzień 04.04.2022 r. od godziny 8.00 do 24.00. dla stężeń średniodobowych.

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował powiaty: sierpecki, żuromiński, mławski, ciechanowski, przasnyski.

W związku ze złą jakością powietrza istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych. Szczególnie narażone grupy ludzi to osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych, chorób układu oddechowego, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci.

Zaleca się ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, ogranicz wietrzenie pomieszczeń, unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Szczegółowe informację znajdują się w załączonym komunikacie poniżej.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: