W POWIECIE ŻUROMIŃSKIM 21 OZDROWIEŃCÓW W CIĄGU OSTATNIEJ DOBY!

W POWIECIE ŻUROMIŃSKIM 21 OZDROWIEŃCÓW W CIĄGU OSTATNIEJ DOBY!

Jak pamiętamy powiat żuromiński znalazł się w żółtej strefie. W tym tygodniu Ministerstwo Zdrowia ma uaktualnić podział na strefy. Ostatniej doby wyzdrowiało rekordowe 21 osób. Teraz sytuacja w powiecie żuromińskim wygląda trochę lepiej. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim wynosi 65 ale jest już 35 ozdrowieńców.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie z dnia 03.09.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu żuromińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 03.09.2020:

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 55 / (0)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 24 / (0)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / (0)
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 5 / (0)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba)65 / (0)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1/ (0)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 35 /(21)

Żródło: PPIS Żuromin

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: