W SIERPNIU W ŻUROMINKU ODSŁONIĘCIE UPAMIĘTNIAJĄCEJ TABLICY

W SIERPNIU W ŻUROMINKU ODSŁONIĘCIE UPAMIĘTNIAJĄCEJ TABLICY

100 – lecie 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego. 23 sierpnia w Żurominku odsłonięcie upamiętniającej tablicy.

Piękna karta historii, która działa się w powiecie mławskim. 100 rocznica zwycięskiej szarży pod Żurominkiem przeprowadzonej 22 sierpnia 1920 r. Na cześć tych wydarzeń 23 sierpnia 2020 roku w Żurominku odsłonięta zostanie tablica upamiętniająca żołnierzy 201/3 Pułku Szwoleżerów.

Foto: Henryk Niestrój z Pixabay 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: