W sobotę rusza sezon kąpielowy nad Zalewem Ruda

W sobotę rusza sezon kąpielowy nad Zalewem Ruda

Wakacje za pasem. Już w sobotę, 27 czerwca 2020 r., rozpoczyna się sezon kąpielowy na terenie kąpieliska zalewu Ruda. Nadzór nad korzystającymi z niego osobami będą pełnili ratownicy.

Kąpielisko będzie czynne codziennie w godzinach 11:00-19:00 pod nadzorem ratowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. Na kąpielisku za pomocą lin zostaną wyznaczone strefy bezpieczne. Sezon kąpielowy na zalewie Ruda potrwa do 30 sierpnia 2020 r. Zapraszamy do korzystania z tej formy wypoczynku i rekreacji, oczywiście z zastosowaniem niezbędnych środków ostrożności.

Źródło:UMM, fot. Cezary Lewandowski

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: