W STAWIE W GŁUŻKU UTOPIŁ SIĘ MĘŻCZYZNA

W STAWIE W GŁUŻKU UTOPIŁ SIĘ MĘŻCZYZNA

30.06.2020 r.  godz. 8:42. Państwowa Straż Pożarna w Mławie  otrzymała informację z której wynika, że w stawie w miejscowości Głużek  utopił się mężczyzna. Na miejscu działają  2 zastępy PSP MŁAWA, w tym łódź, oraz druhowie z PSP Kowalewo.
Ciało mężczyzny pływało przy brzegu, strażacy wydostali poszkodowanego na brzeg wiejskiego stawu, gdzie przybyły na miejsce lekarz stwierdził jego zgon. Na miejscu obecni są również druhowie z lokalnej OSP Głużek. Trwają czynności policji i prokuratury.
Źródło/PSP Mława
Foto/Bixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: