W ŻUROMINKU ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCA WYDARZENIA Z 1920 ROKU

W ŻUROMINKU ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCA WYDARZENIA Z 1920 ROKU

O zwycięskiej szarży na terenie Żurominka, która przyniosła wolność przodkom w wojnie polsko-boszewickiej 1920 roku nie zapomnieli mieszkańcy Żurominka. Żeby upamiętnić to wydarzenie   wójt Gminy Wiśniewo Grzegorz Woźniak, dowódca szwadronu Honorowego 3 Pułku  Szwoleżerów Mazowieckich im. płk Jana Kozietulskiego  Piotr Szukacz oraz proboszcz tamtejszej parafii  Robert Andrikowski  zorganizowali uroczystość. 

Tradycyjnie rozpoczęło się od mszy świętej, na której oprócz modlitwy za ojczyznę i poległych wówczas żołnierzy można było usłyszeć informacje o wydarzeniach z 22 sierpnia 1920, kiedy to żołnierze 201 i 203 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Koziatelskiego przeprowadzili zwycięską szarżę i oswobodzili Żurominek. Podczas uroczystości można było zobaczyć  kawalerzystów na koniach ze Szwadronu Honorowego 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego kultywujących tradycję wspomnianych wcześniej wyzwolicieli. Jak również żołnierzy Batalionu Zmechanizowanego Szwoleżerów Mazowieckich z 15 Giżyckiej  Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego. Wartę przed pamiątkową tablicą pełnili również żołnierze wspomnianego batalionu.

Po części liturgicznej nastąpiły podziękowania i okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości. A do Żurominka przybyli reprezentująca parlamentarzystów poseł Anna Cicholska, starosta powiatu mławskiego Jerzy Rakowski jego zastępca Zbigniew Markiewicz oraz radni powiatowi. Licznie też na uroczystościach zebrali się sami mieszkańcy Żurominka.

Po przemówieniach nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy. A następnie wszyscy udali się na cmentarz parafialny, gdzie delegacje złożyły kwiaty na grobie Nieznanego Żołnierza. Trwające prawie trzy godziny uroczystości zakończył pokaz konny Szwadronu Honorowego. Można było też zobaczyć wystawę umundurowania kawaleryjskiego.

Źródło i foto/powiatmlawski.pl

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: