Twoje dziecko się nudzi? Zapraszamy na wakacje w muzeum

Twoje dziecko się nudzi? Zapraszamy na wakacje w muzeum

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie przygotowało dla dzieci i młodzieży bezpłatne warsztaty edukacyjne.

Od 21 lipca do 28 sierpnia 2020r. zapraszamy na spotkania z historią, sztuką, przyrodą i archeologią. Warsztaty dla młodszych uczestników – od 6 do 12 lat będą się odbywać w godzinach od 10:00 do 11:30, natomiast cotygodniowe warsztaty plastyczne „Wojtkowe malowanie” dla starszych uczestników (10-14 lat) – od godziny 10:00 do 13:00.

Na warsztatach uczestnicy poznają skrzydlatych mieszkańców naszego parku, nauczą się wykonywać biżuterię oraz zgłębią tajniki pracy artysty-malarza.

Większość warsztatów będzie prowadzona w plenerze m.in. Wojtkowe malowanie lub zajęcia z przyrody.

Zajęcia będą prowadzone w małych grupach, do 10 osób.

Zapisy na warsztaty drogą telefoniczną – nr telefonu 23 654 33 48.

Warunkiem jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku dziecka (w załączniku).

Plan-zajęć-1

RODO-zgoda-na-wykorzystanie-wizerunku

Źródło i foto: MZZ

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: