WAKACJE ZA GRANICĄ ZNÓW NA TOPIE

WAKACJE ZA GRANICĄ ZNÓW NA TOPIE

W maju biura podróży zawarły umowy na 383 tysiące wycieczek. To najwięcej w tym roku i zarazem 340 procent więcej niż rok wcześniej.

W okresie od stycznia do maja tego roku biura podróży zawarły 939 tys. nowych umów z klientami. To o 72 procent mniej niż w tym samym okresie 2019 roku i o 35 procent mniej niż w tym samym okresie 2020 roku (średnią w 2020 zawyżyły miesiące przedpandemiczne, styczeń i luty)- informuję portal turystyka.rp.pl

Najwięcej, bo 611,5 tysiąca (65 procent), rezerwacji dotyczyło podróży z wykorzystaniem lotu czarterowego, 225 tysięcy (24 procent) wycieczek krajowych (dokładnie chodzi o kategorię „kraj i bliska zagranica”), a 102,3 tysiąca (11 procent) wyjazdów za granicę innym środkiem transportu niż czarter (samoloty regularnych linii lotniczych, autokary).

Co ciekawe, najbardziej spadła, licząc w stosunku do roku 2019, liczba umów na wyjazdy krajowe – o 86 procent. Dużo ucierpiały też wyjazdy z kategorii „inny transport” – było ich mniej o 81,5 procent. Najlepiej przed spadkiem obroniły się wakacje czarterowe, ich ubyło jedynie 50 procent.

 

źródło/turystyka

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: