Warsztaty dla nauczycieli historii i przedmiotów pokrewnych

Warsztaty dla nauczycieli historii i przedmiotów pokrewnych

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie zaprasza nauczycieli historii i przedmiotów pokrewnych na bezpłatne warsztaty pod nazwą „Młoda Niepodległość i Cud nad Wisłą”, w najbliższy czwartek 1 października o godz. 15:00 w czytelni na parterze.

Warsztaty poprowadzi Michał Teodorowicz – edukator historyczny. Są one realizowane w ramach projektu pn. „#Wiktoria1920 Widzę Czuję Tworzę”, na który MBP w Mławie otrzymała dofinansowanie. Mają na celu poznanie metod, dzięki którym można rozwijać samodzielność, innowacyjność i kreatywność uczniów na lekcjach historii i nie tylko. Cele warsztatów są zgodne z „Podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021”.

Warsztaty potrwają ok.1,5 godziny. Zapewniamy barek kawowy i słodki poczęstunek.

Spotkanie będzie przeprowadzone zgodnie w wytycznymi GIS, dlatego chętnych do wzięcia udziału prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa pod nr. tel. 601 092 206 lub 23 6543663 (liczba miejsc ograniczona).

źródło:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: