Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

WARSZTATY SENSORYCZNE DLA DZIECI (zdjęcia)

W dniu wczorajszym w “Laboratorium Przygody” w Mławie odbyły się kolejne warsztaty zorganizowane przez Mławskie Stowarzyszanie “Stawiam na Siebie”.

Warsztaty organizowane są w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2022 roku. Zajęcia sensoryczne to zajęcia, które łączyły w sobie zabawę i naukę. Warsztaty poległy na robieniu przez najmłodszych własnoręcznie slimów i zabawie.

Każde dziecko ma naturalną potrzebę poznawania świata, dzieci podczas zajęć mogły robić to, za pomocą zmysłu dotyku, wzroku, smaku, węchu, słuchu, ruchu, propriocepcji. Podczas zajęć przedszkolaki ugniatały, przelewały, obserwowały,  rozwijając  koordynację małej i dużej motoryki, poznawały zapachy. To wszystko przy wykorzystaniu bezpiecznych i naturalnych materiałów. Podczas spotkania każde dziecko eksperymentowało i uczyło się samodzielności. Warsztaty prowadzone są w oparciu o metodę integracji sensorycznej.

Zajęcia odbyły w asyście pedagoga a warsztaty prowadził Katarzyna Wasiłowska.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: