Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warsztaty z robotyki dla najmłodszych-alternatywą na nudę (GALERIA)

W dniu wczorajszym w “Laboratorium Przygody” w Mławie odbyły się warsztaty z robotyki zorganizowane przez Mławskie Stowarzyszanie “Stawiam na Siebie”. Warsztaty organizowane są w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2022 roku.Robotyka lego to zajęcia, które łączyły w sobie zabawę i naukę. Warsztaty poległy na budowaniu różnych maszyn  z  specjalnie dostosowanych w wersji edukacyjnej klocków lego. Dzieci budowały określony przedmiot zgodnie z instrukcją np. helikopter czy też inna maszyna. Dało to im również  możliwości zapoznanie się z naukowymi przedmiotami takimi jak;  inżynieria czy też mechanika. Podczas warsztatów dzieci poszerzyły swoje kompetencje interpersonalne tj. współpraca, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów bez przemocy, budowania pozytywnego obrazu samego siebie poprzez nabycie nowych umiejętności. Zajęcia odbyły w asyście psychologa a warsztaty prowadził Katarzyna Wasiłowska.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: