WĄŻ NA PRYWATNEJ POSESJI W MĄCZEWIE!

WĄŻ NA PRYWATNEJ POSESJI W MĄCZEWIE!

W dniu 09.07.2020 o  godz. 13.55 do KP PSP Mława wpłynęło zgłoszenie o obecności węża na terenie prywatnej posesji w m. Mączewo, gm. Strzegowo. Do działań zadysponowani zostali druhowie z jednostki OSP Strzegowo, którzy 2 dni wcześniej już interweniowali pod wskazanym adresem. Druhowie potwierdzili obecność węża (najprawdopodobniej zaskroniec).
Źródło/PSP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: