Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

WAŻNA INFORMACJA! MŁAWSKA HALA SPORTOWA OD 28 GRUDNIA ZAMKNIĘTA DLA AMATORÓW

Zarządzenie dyrektora Mławskiej Hali Sportowej z dnia 23.12.2020.
Od 28 grudnia do odwołania Mławska Hala Sportowa będzie zamknięta. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów wyjątki będą dotyczyły m.in.:
– sportu zawodowego,
– zawodników pobierających stypendium sportowe,
– zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej,
– zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej,
– dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.
W związku z tym przedstawiciele klubów, którzy są zainteresowani organizowaniem zajęć na naszym obiekcie proszeni są o kontakt z sekretariatem pod numerem telefonu 236520027 , lub e-mail: mhs@mhsmlawa.pl w celu potwierdzenia spełniania kryteriów wynikających z w/w. rozporządzenia.
Zgodnie z nowymi przepisami wymagane będą dokumenty wystawiane przez związki sportowe lub podmioty wypłacające wynagrodzenie lub stypendium.
Jednocześnie z przykrością wyjaśniamy, że od 28 grudnia nie możemy udostępniać naszych obiektów sportowcom-amatorom.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: