Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

WAŻNE ZMIANY DLA EMERYTÓW!


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Dodatek osłonowy ma pomóc gorzej uposażonym Polakom przetrwać w warunkach szalejącej inflacji. Rząd postanowił przyznawać specjalne świadczenie. Jego kwota waha się od 400 zł do ponad 1,4 tys. zł. Wysokość wypłat uzależniona jest od wielkości gospodarstwa domowego, dochodów i źródła ogrzewania. Szczegółowe zestawienie prezentujemy w poniższej tabeli:

Liczba osób w gospodarstwie domowym Maksymalny dochód na osobę Nowoczesne źródło ogrzewania Piec węglowy, koza, kocioł na paliwa stałe
1 2100 zł 400 zł 500 zł
2-3 1500 zł 600 zł 750 zł
4-5 1500 zł 850 zł 1062,50 zł
6+ 1500 zł 1150 zł 1437,50 zł

Rząd zdecydował, że przy wypłacie dodatku osłonowego obowiązywać będzie zasada “złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że osoby, które przekraczają kryterium dochodowe, otrzymają pieniądze, jednak wypłata będzie pomniejszona o kwotę, o jaką został przekroczony próg dochodowy.

Problemy zaczęły się jednak pojawiać, gdy przyszło do liczenia dochodów seniorów. Chodzi o wypłacane emerytom i rencistom w 2020 roku — bo to dochody z tego roku są brane pod uwagę – “trzynastki” i “czternastki”. Resort klimatu wskazywał, że gminy mają brać pod uwagę te wypłaty, a ministerstwo rodziny i polityki społecznej twierdziło, że jest wprost przeciwnie. Teraz okazuje się, że resorty uzgodniły między sobą ostateczną wersję. Na stronie ministerstwa klimatu i środowiska pojawiła się nowa odsłona podręcznika dla samorządów. Zgodnie z zawartymi tam informacjami gminy przy wyliczaniu dodatku osłonowego nie muszą brać pod uwagę dochodów z trzynastych i czternastych emerytur.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: