Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Ważne zmiany dla pracodawców przesyłających wnioski drogą elektroniczną PDF

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaktualizowało serwis www.praca.gov.pl. Wskutek wprowadzonych zmian wszystkie znajdujące się tam konta pracodawców otrzymały status konta niezweryfikowanego, który nie pozwala na korzystanie z niektórych funkcjonalności portalu. Aby zweryfikować konto i przywrócić jego wszystkie możliwości prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Jak dodać organizację i reprezentanta?

1.Logujemy się na stronie praca.gov.pl, w prawym górnym rogu klikamy „Rejestracja konta organizacji”
2.Wprowadzamy dane organizacji i zapisujemy zmiany
3.Następnie należy dodać reprezentanta do organizacji
-klikamy „Dane konta” w prawym górnym rogu ekranu
-wchodzimy w zakładkę „Prośba o przypisanie”
-wpisujemy NIP lub Regon firmy do której chcemy być przypisani
4.Zatwierdzamy reprezentanta za pomocą wiadomości e-mail, która zostanie automatycznie przesłana

Jak sprawdzić kto posiada status reprezentanta?

1.Logujemy się do portalu praca.gov.pl
2.W prawym górnym rogu ekranu w polu “Kontekst” wybrać z listy organizację
3.Z paska górnego ekranu wybrać “Dane konta”
4.W ramach danych konta wybrać “Dane organizacji”
5.W dolnej sekcji “Reprezentanci organizacji” dostępna jest lista reprezentantów

Pracodawcy, którzy za pomocą portalu praca.gov.pl przesyłają do tut. Urzędu dokumentacje związaną z zatrudnianiem obcokrajowców, mogą również weryfikować swój profil u pracowników zajmujących się bezpośrednio tą tematyką w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w pokoju nr 1.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: