Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

WAŻNE ZMIANY W 500 PLUS

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza nowe zasady dotyczące wypłaty świadczenia i nie tylko.

Jeżeli jesteś beneficjentem programu 500 plus, powinieneś przygotować się na ważne zmiany. W ostatnim dniu sierpnia rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający nowelizację przepisów o zasadach wypłaty tego świadczenia. Nowe zmiany w 500 plus dotyczą przede wszystkim formalności oraz podmiotu odpowiedzialnego za to, by każdy dostał świadczenie w terminie.

Najważniejsze informacje o planowanych zmianach znajdują się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (UD220).  Zgodnie ze statystykami udostępnionymi przez rząd, program „Rodzina 500+” obejmował w grudniu 2020 roku ponad 6,5 mln dzieci. Łączna kwota, jaką do tej pory otrzymali beneficjenci, przekracza 134 mld złotych.

Jak widać, program „Rodzina 500+” cieszy się coraz większą popularnością wśród Polaków. W efekcie wiąże się również z dużym nakładem finansowym na obsługę wniosków oraz wypłaty świadczenia. Rząd postanowił zoptymalizować koszty oraz proces przyznawania 500 plus. W efekcie powstał wyżej wspomniany projekt ustawy (UD220).

Nowe zmiany w 500 plus 2022 będą z pewnością korzystne z perspektywy budżetu państwa oraz pracowników obsługujących świadczenie. Jak wprowadzone przepisy wpłyną na beneficjentów programu „Rodzina 500+”? Kiedy ostatecznie wejdą w życie nowe zmiany w 500 plus?

Zacznijmy od wyjaśnienia, jakie zasady obowiązywały do tej pory. Beneficjenci kierowali swoje pytania, wątpliwości dotyczące terminów wypłat do jednostek samorządu terytorialnego, odpowiadającego miejscu zamieszkania. Obsługą spraw związanych ze świadczeniem zajmowali się więc: wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Z kolei wojewoda był odpowiedzialny za decyzje i rozstrzygnięcia związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Dodatkowe komplikacje dotyczyły także możliwości składania wniosków w różnych formach oraz wypłaty świadczenia gotówką, przekazem bankowym lub pocztowym. To właśnie tych kwestii dotyczą nowe zmiany w 500 plus 2022. Na co powinni przygotować się beneficjenci programu „Rodzina 500+”? Jakie zmiany w 500 plus są planowane w 2022 roku? Nowe przepisy mają przede wszystkim wyeliminować problemy związane z procesem obsługi świadczeń ­– również wnioskowania.

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy jednostki odpowiedzialnej za odbieranie wniosków oraz wypłatę świadczenia. Ustawa wprowadza Zakład Ubezpieczeń Społecznych w roli odpowiedzialnego za systemy informatyczne oraz zapewnienie odpowiednich zasobów. Dzięki temu cały proces obsługi będzie przebiegał sprawniej, na czym bez wątpienia zyskają beneficjenci świadczenia 500 plus. Zmiany 2022 dotyczą jednak nie tylko podmiotu odpowiedzialnego za obsługę, ale również zasad wypłaty i formalności.

Planowane przepisy wykluczają możliwość składania wniosków za pomocą innych kanałów niż elektroniczny. Ponadto beneficjenci będą mogli otrzymać świadczenie 500 plus wyłącznie w formie bezgotówkowej. Te zmiany można traktować jako duże udogodnienie, ponieważ nie trzeba martwić się wizytami w urzędach. Nowe przepisy zostały częściowo wymuszone przez pandemię COVID-19. Dzięki wprowadzeniu transakcji bezgotówkowych oraz wnioskowania online można ograniczyć ryzyko zarażenia.

Nowe zmiany w 500 plus 2022 dotyczą również przyznawania świadczenia. Rząd dąży do zapewnienia migrującym korzyści w zakresie uprawnień do zabezpieczenia społecznego w Polsce oraz na terenie innych krajów. Celem tych działań jest nadanie prawa migrantom do świadczenia w pełnej wysokości bez względu na pierwszeństwo do wypłaty w pozostałych państwach. Dotychczas pojawiały się problemy z otrzymaniem pełnej kwoty świadczenia. Niektórzy migrujący beneficjenci zostali całkowicie pozbawieni 500 plus.

Ponadto nowe przepisy zakładają uproszczenie procedury wnioskowania oraz ograniczenie dostępnych możliwości. Beneficjenci nie będą mogli już dostarczać dokumentów za pomocą przesyłki listowej lub bezpośrednio w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek korzystania z systemu teleinformatycznego.

Warto zaznaczyć, że projekt ustawy zakłada również możliwość wielokrotnej oszczędności. W latach 2016-2020 na obsługę programu „Rodzina 500+” zostało wydane aż 1,6 mld zł. Nowe przepisy wprowadzają ograniczenia dotyczące kosztów związanych z obsługą i zasobami. Maksymalna ich wartość jest określona jako 0,1% kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń. Koszty zmaleją w efekcie o ponad 3,1 mld zł w skali 10 lat.

Kiedy nowe zmiany w 500 plus wejdą w życie? Rząd planuje stopniowe modyfikacje. Część przepisów będzie obowiązywała już od 1 stycznia 2022 roku. Na inne będzie trzeba poczekać.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: