WAŻNY KOMUNIKAT – MKM-KI I ORGANIZACJA RUCHU

WAŻNY KOMUNIKAT – MKM-KI I ORGANIZACJA RUCHU

W związku z postanowieniem rządu, przedstawionym wczoraj – 30 października – przez Premiera RP, a dotyczącym zamknięcia cmentarzy od dziś (31 października 2020 r.) do 2 listopada, informujemy, że nie wprowadzamy zmian w ruchu oraz w kursowaniu MKM. 1 listopada br. organizacja ruchu w pobliżu mławskich cmentarzy pozostaje więc bez zmian, a autobusy Mławskiej Komunikacji Miejskiej kursują tak, jak w dni świąteczne. Wcześniejsze komunikaty odnośnie tych kwestii proszę traktować jako nieaktualne.

Źródło: UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: