WESELA NA CELOWNIKU MINISTERSTWA! BĘDĄ OBOSTRZENIA! OD DZIŚ NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA

WESELA NA CELOWNIKU MINISTERSTWA! BĘDĄ OBOSTRZENIA! OD DZIŚ NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA

Nowe przypadki koronawirusa w Polsce są związane w dużej mierze z weselami. Chodzi o cztery województwa: mazowieckie, podkarpackie, łódzkie i świętokrzyskie. Wiele wskazuje na to, że mogą być dodatkowe obostrzenia dotyczące organizacji i liczebności wesel. Istnieje możliwość, że zostanie wprowadzona rejestracja gości weselnych. Jeżeli zostanie wprowadzony taki obowiązek, będzie to jednolity przepis dla całego kraju.

W przypadkach innych imprez rodzinnych nie ma aż takiego zagrożenia, głównie problem dotyczy wesel, dlatego zmiany też mają dotyczyć jedynie imprez weselnych.

Dziś w życie weszły dwa rozporządzenia podpisane przez ministra zdrowia. Dotyczą izolacji i kwarantanny. Od dziś kończy się izolacja w przypadku pacjentów bezobjawowych, po 10 dniach w przypadku pojawienia się objawów, 3 dni po ustaniu objawów, ale nie wcześniej niż 13 dni po uzyskaniu pozytywnego testu.

Źródło: onet.pl

Foto: Hans Braxmeier z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: