WESELA W MASECZKACH I BEZ SENIORÓW

WESELA W MASECZKACH I BEZ SENIORÓW

– Wiemy, że każda rodzina chciałaby w możliwie najszerszym gronie bawić się na weselach, ale jeżeli możemy ochronić życie i zdrowie babć i dziadków, wprowadzimy zakaz uczestnictwa w tego rodzaju imprezach dla seniorów – zapowiedziała w programie „Rzecz o polityce” wiceminister rozwoju Olga Semieniuk.

Seniorzy, którzy są zaliczani do osób najbardziej narażonych na śmiertelne powikłania koronawirusa, będą najprawdopodobniej musieli zostać w domu.

W wytycznych opracowanych przez ministrów i GIS może się znaleźć nakaz noszenia na weselach maseczek i ograniczenia przyjęć weselnych. Wiceminister Semeniuk dodała, że rozważane jest także ograniczenie liczby uczestników.

Jeszcze w tym tygodniu mają zostać przedstawione nowe zasady noszenia maseczek w miejscach publicznych. Najprawdopodobniej wzrosną kary za nieprzestrzeganie zasad zarówno dla obywateli, jak i właścicieli sklepów czy restauracji.

 

 

Źródło/Rzeczpospolita

Obraz jdwoolington z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: