Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Wichura w powiecie mławskim – powalone drzewa, pozrywane dachy


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Noc z soboty na niedzielę (29-31 stycznia) przyniosła wiele pracy strażakom z powiatu mławskiego. To pokłosie silnego wiatru, którego prędkość sięga nawet do 120 km/h. Najczęściej służby były wzywane do powalonych drzew, konarów na drogach i zerwanych dachów.  Zdarzenia miały miejsce w gminach Szydłowo, Strzegowo, Stupsk, Radzanów, Wieczfnia Kościelna i mieście Mława.

Do jednego ze zdarzeń doszło w miejscowości Sułkowo Polne (gm. Strzegowo), silny wiatr uszkodził tam dach. Wiatr zerwał też dach na oborach w Czarnocinie (gm. Strzegowo) i Bońkowie Podleśne (gm. Radzanów).  Wiatr zrzucił też bocianie gniazdo na jezdnię w Giżynie (gm. Strzegowo). Silne porywy wiatru to też przerwy podczas weekendu w dostawie prądu mieście i gminach.

 

foto ilustracyjne/ OSP Lipowiec Kościelny

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: