Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

WIECZFNIA KOŚCIELNA REALIZUJE KOLEJNE INWESTYCJE

We Wieczfni kościelnej trwa realizacja gminnych inwestycji zaplanowanych na 2021 rok.
Rozpoczęły się prace związane z przebudową odcinka drogi gminnej położonej na działce nr 82 w miejscowości Wieczfnia Kościelna. Prace o wartości 190.037,21 zł wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych PRDI S.A. MŁAWA. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 0,231 km, wykonaniu chodników i zjazdów do posesji z kostki betonowej, wykonaniu odwodnienia.
Obecnie trwają prace modernizacyjne Świetlicy Wiejskiej w Chmielewie Wielkim. Zakres prac obejmuje m.in. częściowe odwodnienie fundamentów, utwardzenie terenu przed świetlicą kostką betonową, przebudowa schodów wejściowych, przebudowa schodów wewnętrznych wraz z wykonaniem barierek ochronnych, zakup i montaż drzwi wewnętrznych, zakup regałów do pomieszczenia magazynowego oraz malowanie ścian wewnętrznych świetlicy. Zadanie realizowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.
Wybrany został Wykonawca przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wieczfnia-Kolonia. Za kwotę 263.367,16 zł Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych PRDI S.A. MŁAWA wykona przebudowę 720 m odcinka drogi wraz uzupełnieniem poboczy, budową przepustów pod zjazdami i odmuleniem rowów. Termin zakończenia – do 30 października 2021 roku.
W sierpniu Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe MPDM Sp. z o.o. wybudowało 6 miejsc parkingowych przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieczfnia Kościelnej. Wartość robót budowlanych wyniosła 24.809,64 zł.
W najbliższym czasie rozpoczną się prace budowalne związane z rozbudową ponad 1 km sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki Zawadzkie. Roboty o wartości 258.000,00 zł wykona firma BASTEM Marcin Bastek, Nasiadki 22c, 07-402, Lelis. Termin realizacji do 30 listopada 2021 roku.
Trwają prace związane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuklin, największą realizowaną obecnie inwestycją gminną. Zakres prac obejmuje budowę 6,748 sieci kanalizacyjnej oraz 103 przyłączy. Do końca wrześnie Wykonawca robót, firma Zakład Budownictwa Ogólnego „INSTAL” s.c. M. Garbacz, M. Garbacz – Milewska zakończy I etap budowy. Zadanie otrzymało blisko 2 mln zł dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych zadania.
Źródło i foto: UG Wieczfnia Kościelna

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: