Wielka Brytania wprowadza dla Polaków specjalne obostrzenia

Wielka Brytania wprowadza dla Polaków specjalne obostrzenia

Od 3 października każdy obywatel Polski przyjeżdżający do Wielkiej będzie musiał przejść 2 tygodniową kwarantannę. To wszystko spowodowane jest rosnącymi w szybkim tempie statystykami dotyczącymi zakażenia koronawirusem. Nowe przepisy dotyczące zagranicznych podróżnych wchodzą w życie od soboty 3 października od godziny 4 rano (czasu lokalnego – red.)” – przekazał na Twitterze brytyjski minister transportu.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: