Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Niewątpliwie sukcesem dla mnie są ludzie z którymi przyszło mi pracować.

Przez lata powstał zgrany zespół, na którym mogę polegać. Jeden człowiek nie może zrobić wszystkiego Ważna jest spokojna merytoryczna rozmowa i wzajemny szacunek. Nie zawsze oznacza to jednolitość poglądów, ale staramy się wypracować konsensus w ważnych dla Naszej Małej Ojczyzny sprawach”.

Wiesław Boczkowski, wójt gminy Szydłowo, to kolejna osoba z cyklu rozmów pt. “Rozmowa z Wójtem”.

Rozmawiała Monika Siemianowska.

Dlaczego postanowił pan zostać wójtem?
O tym, że zostałem wójtem nie postanowiłem ja, lecz „postanowili” moi wyborcy, którzy
obdarzyli mnie zaufaniem w 2002 roku. Wtedy po raz pierwszy włodarze miast i gmin
byli bezpośrednio wybierani przez ludzi, a nie przez radnych. Zdecydowałem się
stanąć w szranki do walki o fotel wójta, ponieważ miałem wizję rozwoju gminy.
Chciałem zmienić tę gminę, by nie stała w miejscu, tylko szła naprzód.
Od osiemnastu lat, czyli nieprzerwanie od pięciu kadencji pełnię zaszczytną funkcję
Wójta Gminy Szydłowo.

Trudy w codziennej pracy, czy takie są?

Trudno powiedzieć, bo w mojej pracy codziennie muszę podejmować niełatwe
decyzje, które mają wpływ na życie mieszkańców. Nie wszystko możemy zrobić od
razu. Co roku staramy się robić coraz więcej, a skala potrzeb nie maleje. Największym
wyzwaniem jest szybko zmieniająca się rzeczywistość i generowane w związku z tym
nowe potrzeby, ale staramy się za nimi nadążać. I myślę, że całkiem nieźle nam
wychodzi.

Jak by Pan podsumował pokrótce największe sukcesy i porażki przy pełnieniu funkcji
wójta?

Trudno tak w kilku zdaniach podsumować 18 lat pracy. Niewątpliwie sukcesem dla
mnie są ludzie z którymi przyszło mi pracować. Przez lata powstał zgrany zespół, na
którym mogę polegać. Jeden człowiek nie może zrobić wszystkiego.
Sukcesem są również inwestycje. Wszystkie jednakowo mnie cieszą, szczególnie, gdy
słyszę słowa zadowolenia od mieszkańców. Staramy się, żeby gmina była
nowoczesnym, bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców miejscem .
Myślę, że przez tych 18 lat udało się zrealizować wiele potrzebnych dla gminy
inwestycji, zarówno z własnych środków budżetowych, jak i przy współudziale środków
pozyskanych z zewnątrz.
Od początku mojego urzędowania udało się nam się zrealizować wiele inwestycji
w zakresie drogownictwa. Powstały również nowe parkingi.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców powstały nowe punkty oświetlenia
ulicznego. Gmina zwodociągowana jest w 99%. Jedną z ważniejszych inwestycji
w zakresie zaopatrzenia miejscowości gminy w wodę była przebudowa stacji
uzdatniania wody w miejscowości Trzcianka.
Znaczna część budżetu gminy corocznie przeznaczana jest na oświatę.
Zmodernizowano wszystkie szkoły na terenie gminy. Została wykonana
termomodernizacja, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ulepszono system
ogrzewania. Każda ze szkół posiada plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną. W celu
poprawienia warunków życia mieszkańców wykonano modernizacje i przebudowy
świetlic wiejskich w miejscowościach: Stara Sławogóra. Nowa Sławogóra, Nowa Wieś,
Dębsk, Zalesie, Nosarzewo Polne, Piegłowo, Kluszewo, Szydłówek, Szydłowo,
Garlino oraz Giednia. Obiekty te służą integracji lokalnej społeczności.
Mając na celu tworzenie warunków dla rozwoju sportu i wszelkich form aktywności
fizycznej powstało wiele kompleksów sportowych, m.in. pełnowymiarowa hala
sportowa w Szydłowie, tereny sportowo-rekreacyjne w miejscowościach Nosarzewo
Borowe, Dębsk i Szydłowo.
W gminie prężnie działa Gminny Klub Sportowy „KORONA SZYDŁOWO”, który zapisał
się w historii PPN jako jedyny klub zdobywając 67 bramek nie tracąc żadnej.
Na terenie gminy Szydłowo funkcjonują trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Dwie z nich, tj. jednostka OSP w Szydłowie i Piegłowie należą do Krajowego Systemu
Ratownictwa Gaśniczego. Przez ostatnie lata znacząco poprawiły się warunki
działalności wszystkich jednostek. Wykonano przebudowę wszystkich strażnic, które
zostały powiększone o nowe boksy garażowe. Jednostki wyposażone są w
nowoczesny specjalistyczny sprzęt przeznaczony do ratowania ludzi i mienia.
Wielkim wydarzeniem, które zapisało się na zawsze na kartach historii naszej gminy
było nadanie herbu i flagi. Dla mnie był to bardzo duży sukces i nobilitacja, że właśnie
za mojej kadencji udało się wprowadzić te symbole, które odróżniają nas od innych
samorządów
Co do porażek to oczywiście przez te lata też się zdarzały. Były mniejsze i większe ,
z wszystkich należało wyciągnąć wnioski. Porażki były dla nas nauką.

Współpraca z Radą Gminy należy do łatwych czy raczej trudnych, jak by Pan to określił?

Współpraca z radnymi układa się dobrze. Ważna jest spokojna merytoryczna rozmowa
i wzajemny szacunek. Nie zawsze oznacza to jednolitość poglądów, ale staramy się
wypracować konsensus w ważnych dla Naszej Małej Ojczyzny sprawach.

Co będzie najważniejsze dla rozwoju gminy w najbliższych latach? Czy jest jeszcze
dużo do zrobienia?

Zawsze jest coś do zrobienia – jak w każdym gospodarstwie domowym. Myślę, że
każdy z nas w swoim domu ma wiele planów i nie na wszystko wystarcza od razu
pieniędzy. Dlatego najpierw wybiera się rzeczy najważniejsze i stopniowo je realizuje.
Podobnie jest w gminie: planów i zamierzeń jest dużo, a wszystko trzeba dopasować
do budżetu gminy. Oczywiście bardzo istotny będzie dalszy rozwój infrastruktury, aby
komfort życia naszych mieszkańców był lepszy i wizerunek przestrzeni publicznej
poprawiał się. Takie zadania, jak np. budowa i remonty dróg, wodociągi czy kanalizacja
zawsze będą bardzo ważnymi potrzebami na tym polu. Nie można zapominać o innych
istotnych elementach, np. oświacie czy opiece społecznej.

Zajęcie  w wolnych chwilach dla relaksu, jest takie?

Trudno mi wygospodarować czas na typowe hobby. Jednak, gdy tylko mam go trochę
to wędkuję. Wędkarstwo jest dla mnie motywacją do przebywania na świeżym
powietrzu, w otoczeniu natury. To czas pozwalający na swobodne przemyślenia i
zapomnienie o codziennych troskach. Próbuję swoich sił również w wędkarstwie
morskim.

Dziękuję za rozmowę.

Foto.UG Szydłowo

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: