WJECHAŁ POD PRĄD NA S7 (VIDEO)

WJECHAŁ POD PRĄD NA S7 (VIDEO)

O tym, że trzeba uważać i zwracać uwagę na oznakowanie wjeżdżając na drogę szybkiego ruchu przekonał się kierujący osobowym pojazdem, który z nieznanych przyczyn wjechał „pod prąd” na drogę S7. Film z tego zdarzenia nagrany przez innego uczestnika ruchu trafił do policjantów. Teraz funkcjonariusze ustalają kto kierował tym autem.

Na filmie z samochodowego rejestratora widzimy najpierw auto, które jedzie skrajem pasa ruchu pod prąd w okolicach Elbląga. Na kolejnym fragmencie widać jak kierujący dostawczym autem zajeżdża mu drogę i pozwala bezpiecznie się zatrzymać, żeby w ten sposób zapobiec ewentualnemu wypadkowi. Nagranie trafiło do policjantów. Teraz funkcjonariusze ustalają kierującego osobowym autem i wyjaśnią przyczynę tego zdarzenia. Jak się okazuje mogło ono być poważniejsze w skutkach, ponieważ mogło dojść do czołowego zderzenia przy dużej prędkości.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: