WKRA RADZANÓW WYGRYWA MECZ NA SZCZYCIE I BRONI POZYCJI LIDERA

WKRA RADZANÓW WYGRYWA MECZ NA SZCZYCIE I BRONI POZYCJI LIDERA

Tempa nie zwalnia Wkra Radzanów, która tym razem wygrała z drugą w tabeli Rzkunianką Rzekuń. Spotkanie na szczycie było bardzo emocjonujące. Drużyna z powiatu mławskiego utrzymała prowadzenie kończąc mecz w 10. Ważnym wydarzeniem była debiutancka bramka w dorosłej piłce Mateusza Bednarskiego. Popisał się piękną indywidualną akcją. Wkra Radzanów umocniła się na prowadzeniu w tabeli A klasy.
Wkra Radzanów – Rzekunianka Rzekuń 3:2
Bramki dla Wkry:
Michał Dwużnik (as. Robert Siemianowski)
Michał Dwużnik (as. Robert Siemianowski)
Mateusz Bednarski
Wkra Radzanów: M. Bońkowski – A. Mroczkowski – M. Chojnacki – Sz. Racki – M. Kosiorek – D. Szpinda – M. Rutecki – A. Ziółkowski – K. Dziurlikowski (B. Piórkowski) – R. Siemianowski (M. Bednarski) – M. Dwużnik
Źródło: Facebook Wkra Radzanów, 90minut.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: