Wkrótce rozstrzygnięcie przetargu na Aleję Świętego Wojciecha

Wkrótce rozstrzygnięcie przetargu na Aleję Świętego Wojciecha

W poniedziałek 22 czerwca 2020 r. otwarto oferty na budowę II etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo. Na tę inwestycję miasto zarezerwowało w budżecie 17 000 000 zł. Najkorzystniejsza spośród siedmiu złożonych ofert opiewa na sumę 9 754 710,61 zł. Czekamy na rozstrzygnięcie przetargu – obecnie trwa proces badania ofert.

Budowa wspomnianego odcinka, który połączy z ul. Płocką obecne skrzyżowanie alei z ul. Sienkiewicza, obejmie wykonanie robót rozbiórkowych, robót ziemnych, konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, parkingów i zjazdów, oznakowania pionowego i poziomego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, usunięcie kolizji w branżach elektrycznej, gazowej i telekomunikacyjnej oraz wykonanie zieleni i nowych nasadzeń.

Budowa powinna się rozpocząć jeszcze w tym roku. Prace potrwają do 11 miesięcy i prawdopodobnie latem 2021 r. nowy odcinek Alei Świętego Wojciecha będzie gotowy. Przypomnijmy, że Miastu Mława przyznano na tę inwestycję 65 proc. dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Źródło i fot. UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: