WŁĄCZENIE JEDNOSTKI OSP W MŁAWIE DO KSRG

WŁĄCZENIE JEDNOSTKI OSP W MŁAWIE DO KSRG

W piątek 28 sierpnia 2020 roku w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie doszło do podpisania porozumienia w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Dokument będący kolejnym krokiem na drodze do poszerzenia KSRG na terenie powiatu mławskiego, określający obowiązki, kryteria i uprawnienia podmiotów systemu podpisali: Prezes OSP Mława – dh Jerzy Kwiecień, Naczelnik OSP Mława – dh Tomasz Maciejewski, Burmistrz Miasta Mława – Sławomir Kowalewski oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mławie – st. bryg. Zbigniew Kąpiński.

Źródło i foto: PSP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: